เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

หินบดนาตาลภาคเหนือ

...ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก ...

ตำบลหัวหิน. ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.กาฬสินธุ์ > อ.ห้วยเม็ก. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 7 หมู่บ้าน. ประกอบด้วย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

สารตะกั่วห้วยคลิตี้

2019-9-20 · ต้นน้าเหนือบริเวณโรงแต่งแร่ 1.5 ก.ม.(KC1) นา้มีลกัษณะขุ่นและนิ่ง ตะกอนทบัถมใตท้้องน้ามีลกัษณะเป็นทรายปนดินและหินเล็กน้อย

เรียนรู้เพิ่มเติม

TMD

ฝนทั้งประเทศไทย: ภาคเหนือ สถานะสถานี ไม่สามารถติดต่อได้ มีฝนตก เตือนฝนเกินกำหนด ปกติ แสดงสถานะอุปกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

...อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ...

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.ลำปาง. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 8 ตำบล, 67 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยตำบล ทุ่งฮั้ว, วังเหนือ, วังใต้, ร่องเคาะ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาค ...

อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติน่าเที่ยว ภาคเหนือ 1.อุทยานแห่งชาติออบหลวง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ธรรมชาติ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

10 ของฝากภาคเหนือน่าซื้อ

2013-3-14 · นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ 1.ไม้แกะสลัก แหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ก่อนส่งขายไปทั่วภาคเหนือ งานส่วนใหญ่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลนาคู อำเภอกิ่งนาคู ...

ตำบลนาคู ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เที่ยวตำบลนาคู แผนที่ตำบลนาคู แผนที่ประเทศไทย คลิกเลย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร ...

ตำบลโคกหินแฮ่. ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.นครพนม > อ.เรณูนคร. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน. ประกอบด้วย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย ...

ตำบลนาเกียน ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เที่ยวตำบลนาเกียน ... ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ. ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัด ...

ตำบลนาคอเรือ ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เที่ยวตำบลนาคอ ... ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ. ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี ...

เหนือเมือง ขอนแก่น นาโพธิ์ สะอาดสมบูรณ์ สีแก้ว ปอภาร (ปอพาน) โนนรัง หนองแก้ว หนองแวง ดงลาน แคนใหญ่ โนนตาล เมืองทอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด ...

ตำบลลวงเหนือ ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เที่ยวตำบลลวงเหนือ แผนที่ตำบลลวงเหนือ แผนที่ประเทศไทย คลิกเลย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ดงตาลสามโคก ที่เที่ยวปทุมธานี ...

2021-6-8 · นั้น เราก็จะเห็นทั้งดงตาล นาข้าว และ พระอาทิตย์ตก ไปพร้อมๆ กันเลย ... ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

น่าทึ่ง!หนุ่มเนรมิตบ้านเป็น ...

2021-8-19 · ภาคเหนือ น่าทึ่ง!หนุ่มเนรมิตบ้านเป็นเหมือนแกลลอรี่ เก็บหิน เปลือกหอย เขียงไม้ สร้างศิลปะหนุนเที่ยวชุมชน

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลโนนนาจาน อำเภอกิ่งนาคู ...

ตำบลโนนนาจาน ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.กาฬสินธุ์ > อ.กิ่งนาคู Share

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาคเหนือ

2016-11-10 · ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ปรับปรุงคุณภาพน้้าในร่องสวน สระเก็บกักน้้าและบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า ใส่จุลินทรีย์หน่อ

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัด ...

ตำบลนายาง ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เที่ยวตำบลนายาง แผน ... ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ. ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ...

อำเภอนามน. ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.กาฬสินธุ์. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 ตำบล, 57 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยตำบล นามน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา ...

ตำบลไหล่หิน. ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.ลำปาง > อ.เกาะคา. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านเขาซ้อน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัด ...

ตำบลนาคู่. ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.นครพนม > อ.นาแก. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด. ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 19 อำเภอ, 179 ตำบล, 1915 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยอำเภอ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัด ...

ตำบลนานวล. ประเทศไทย > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > จ.ร้อยเอ็ด > อ.พนมไพร. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 14 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยหมู่บ้าน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...จังหวัดเชียงใหม่

แม่นาจร ปางหิน ฝน กองแขก เชียงดาว เชียงดาว แม่นะ เมืองงาย ... ประเทศไทย > ภาคเหนือ Share Tweet แบ่งเขตการปกครอง เป็น 24 อำเภอ, 196 ตำบล, 1923 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลทาเหนือ อำเภอกิ่งแม่ออน ...

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.กิ่งแม่ออน. Share. Tweet. แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้าน. ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่ตะไคร้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ภาคเหนือ

2016-11-22 · ภาคเหนือ ศูนย์เรียนรู้สานสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่ เลขที่ 28 หมู่ 4 บ้านดอนแก้ว ... - นาข้าว ใช้ 20 ซีซี ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

...ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน ...

ตำบลโนนตาล ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม เที่ยวตำบลโนนตาล แผนที่ตำบลโนนตาล แผนที่ประเทศไทย คลิกเลย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

14 ที่เที่ยว 6 จังหวัด จากเหนือ ...

2017-4-14 · แก่งหินงาม อ.นาตาล เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายกับสามพันโบก โดยจะ ... # ที่เที่ยวถ่ายรูป# รวมที่เที่ยว# ภาคเหนือ# ภาค ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขนมพื้นบ้านของภาคเหนือ

2021-9-2 · ขนมจ็อก หรือ ขนมเทียน บางแห่งเรียกว่า ขนมนมสาว เป็นขนมที่นิยมทำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแต่โบราณ และงานบุญต่างๆ (มณี พยอมยงค์, 2547, 72) บางสูตรใส่ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม